Vår historia

1 juni 1980 startades Nordingrå Järn & Färg AB av Torbjörn Sundell & Bernth Söderlund. De köpte då upp bygghandelsdelen av OA Norlén KB och hyrde lokalen bredvid Norléns Livs.

1983 köpte Nordingrå Järn fabrikslokalen där Skokompaniet tidigare tillverkat skor. Fabriken används som lager men största delen hyrs ut till olika verksamheter.

1 januari 1992 expanderade Nordingrå Järn och övertog hela lokalen av Norléns Livs.

15 januari 2001 går efter många verksamma år Bernth i pension och säljer sin del av företaget till Torbjörn.

6 november 2002 flyttar Nordingrå Järn till nya lokaler inne på Nordingråvallen FD centrumhuset.

Idag är Nordingrå Järn ett familjeföretag där Torbjörn Sundell står som VD, Inger Sundell hans fru sköter om ekonomin och Ida Sundell & Jimmy Söderström hans dotter med sambo sköter om butiken. På sommaren har vi även 2-3 sommaranställda som täcker upp.

Efter mer än 30 år i branschen är Nordingrå Järn en konkurrenskraftigt butik med många ess i skjortarmén.

Vår affärsidé

Vi strävar alltid efter att ha ett så brett och aktuellt utbud som möjligt. Kunderna efterfrågan styr mycket om vad vi har i butiken. Att ha rätt leverantörer och rätt kunskap om produkterna är väldigt viktigt för oss. Kunden ska kunna hitta lätt själv i butiken men vid frågor och funderingar finns alltid personalen.

Vi som jobbar härTorbjörn Sundell
VD

Inger Sundell
Ekonomi

Ida Sundell
Butik

Jimmy Söderström
Butik
torbjorn@njfab.se inger@njfab.se ida@njfab.se jimmy@njfab.se